El sòl és, en la seva majoria, al·luvial, de
tipus terròs-calcari. Les terres són
lleugeres i pobres en matèria orgànica,
molt apropiades pel cultiu de vinya.
Fàcilment es poden trobar restes
d'alabastre.
Esquerm i inaccessible, així és el cep d'on
produïm els vins amb denominació
d'origen Conca de Barberà, terres de
difícil accés i vinyes de baixa producció
per a vins de gran qualitat.